Transport odpadów w Polsce

Wciąż bardzo mało się mówi o zmianach prawnych regulujących transport odpadów w Polsce. Wiele firm jest zdziwionych, że stare pozwolenia wydawane przez starostów nie są już aktualne. Okres przejściowy na dostosowanie się do nowych przepisów minął w sierpniu 2018.

Do tej pory zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 roku w celu dokonywania transportu odpadów konieczne było uzyskanie zezwolenia od starosty. W tym celu należało złożyć wniosek do właściwego dla miejsca prowadzenia działalności starosty, w którym m. in. wymagane było określenie rodzaju, typu wykorzystywanego do przewozu pojazdu (pojazdów) oraz jego wyposażenia .

Co uległo zmianie od 2018 roku?

Przede wszystkim wszystkie firmy transportujące odpady muszą zdobyć wpis do BDO. Stanowi to nowe „pozwolenie na przewóz odpadów”. wypełniając wniosek i wysyłając go do odpowiedniego dla miejsca prowadzenia działalności Urzędu Marszałkowskiego, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych dana firma otrzymuje numer rejestrowy który uprawnia do legalnego przewozu odpadów zgłoszonych we wniosku na terenie Polski.

UWAGA- tylko na terenie Polski. Czyli jeśli transportujemy odpad z Polski/ do Polski przez inne kraje- musimy uzyskać pozwolenia dla każdego kraju przez który odbywa się transport. Nie jest wystarczające posiadanie pozwolenia z kraju w którym odbywa się załadunek/rozładunek towaru.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Środowiska odnośnie odpadów- wszystkie firmy transportujące odpady przez Polskę muszą dokonać wpisu do Bazy BDO. Wzory wniosku o wpis do rejestru oraz wniosku aktualizacyjnego określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz.U. 2017 poz. 2458).

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami uruchomiony został 24 stycznia 2018 r.

Poniżej lista przykładowych podmiotów, jaką podaje Ministerstwo Środowiska, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety kosmetyczne,
 • zakłady fryzjerskie,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztaty samochodowe,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.


Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru w zakresie działu VII (Transportujący odpady) nie dotyczy wytwórców odpadów transportujących własne odpady.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *